E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2013-2018

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, Ban chấp hành Công đoàn Công ty Thi công cơ giới 1 đã tổ chức Hội nghị với nội dung kiện toàn BCH, bầu bổ sung uỷ viên BCH, ban thường vụ, phó Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Kết quả đã có 02 đồng chí được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Công đoàn Công ty gồm đồng chí Bùi Quang Việt và đồng chí Dương Đức Anh. Đồng chí Bùi Quang Việt được bầu vào Ban thường vụ Công đoàn công ty và trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Đỗ Văn Hồng trúng cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Bên cạnh công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức, Hội nghị cũng đã tiến hành bàn triển khai một số công việc của BCH 6 tháng cuối năm 2017, thông qua những nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Công ty Thi công cơ giới 1 khoá V nhiệm kỳ 2018-2023, tiến tới Đại hội công đoàn Tổng công ty. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

Back to Top