E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Công đoàn Công ty Thi công cơ giới 1 tổ chức kiện toàn các ban chấp hành công đoàn bộ phận

Căn cứ Điều lệ công đoàn Việt Nam;

Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ và Công đoàn cấp trên;

Từ ngày 15/7/2017 đến ngày 31/8/2017, Công đoàn công ty Thi công cơ giới 1 đã tổ chức kiện toàn các Công đoàn bộ phận để chuẩn bị cho Đại hội công đoàn công ty, tiến tới Đại hội công đoàn Tổng công ty. Tám công đoàn bộ phận được kiện toàn theo hình thức tổ chức Hội nghị ban chấp hành mở rộng.

Dưới đây là danh sách các đồng chí đã trúng cử vào Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2019:

1 - Ban chấp hành Công đoàn bộ phận cầu Vàm Cống (ảnh 1).

      *  Đ/c: Nguyễn Quốc Chương     : Chủ tịch.

      *  Đ/c: Cái Văn Thứ                   : UV ban chấp hành.

      *  Đ/c: Hà An Quốc                    : UV ban chấp hành

2 - Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Xưởng Phía Nam (ảnh 2).

     *  Đ/c: Nguyễn Tuấn Anh          : Chủ tịch.

     *  Đ/c: Lê Bá Dũng                   : UV ban chấp hành.

     *  Đ/c: Lê Minh Thất                : UV ban chấp hành

3 - Ban chấp hành Công đoàn bộ phận cầu Mỏ Nhát (ảnh 3).

     *  Đ/c: Nguyễn Văn Thành              : Chủ tịch.

     *  Đ/c: Trần Đại Nghĩa                   : UV ban chấp hành.

     *  Đ/c: Phan Văn Dương                : UV ban chấp hành

4 - Ban chấp hành Công đoàn bộ phận cầu Cảng Cam Ranh (ảnh 4).

     *  Đ/c: Lưu Xuân Tuyến                : Chủ tịch.

     *  Đ/c: Lê Văn Anh                      : UV ban chấp hành.

     *  Đ/c: Nguyễn Quang Kim          : UV ban chấp hành

5 - Ban chấp hành Công đoàn bộ phận cầu Hoàng Văn Thụ (ảnh 5).

     *  Đ/c:  Kiều Bình Tuân               : Chủ tịch.

     *  Đ/c: Phan Minh Tiến               : UV ban chấp hành.

     *  Đ/c: Hoàng Công Quyết          : UV ban chấp hành

6 - Ban chấp hành Công đoàn bộ phận cầu Bạch Đằng (ảnh 6).

     *  Đ/c:  Lê Văn Khánh               : Chủ tịch.

     *  Đ/c: Vũ Quốc Đại                : UV ban chấp hành.

     *  Đ/c: Phạm Văn Du               : UV ban chấp hành

7 - Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Xưởng Quang Minh (ảnh 7).

     *  Đ/c:  Bùi Ngọc Bình               : Chủ tịch.

     *  Đ/c: Mai Đình Chính              : UV ban chấp hành.

     *  Đ/c: Phạm Tiến Dũng             : UV ban chấp hành

8 - Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Khối cơ quan (ảnh 8).

     *  Đ/c:                                      : Chủ tịch.

     *  Đ/c:                                     : UV ban chấp hành.

     *  Đ/c:                                     : UV ban chấp hành

 

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận cầu Vàm Cống

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận xưởng phía Nam

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận cầu Mỏ Nhát

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận cầu cảng Cam Ranh

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận cầu Hoàng Văn Thụ

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận cầu Bạch Đằng

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Xưởng Quang Minh

Back to Top