E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Bê tông là gì và được làm như thế nào?

Bê tông là một trong những vật liệu xây dựng lâu dài nhất được biết đối với những người đàn ông. Bê tông vô cùng chác, bền và có thể được đúc thành hình hầu như bất kỳ hình dạng nào tưởng tượng.

Bê tông làm bằng cách trộn với nhau:

  1. Xi măng (đây là gắn kết mọi người mọi thứ khác với nhau),
  2. đá (còn gọi là tổng hợp),
  3. cát, và
  4. nước.

Các thành phần khác, chẳng hạn như: hóa chất chuyên gia, bột màu, màu sắc, thép và nhựa, có thể được thêm vào để tăng cường hơn tính chất cơ học nữa:

 

Back to Top