E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Thiết bị thi công cọc khoan nhồi

 
Khoan cọc nhồi bằng máy khoan RT3-ST tại công trình cầu Nguyệt Viên, Tp Thanh Hóa
 
 
 
Khoan cọc nhồi bằng máy khoan Bauer tại Công trình cầu Vĩnh Thịnh, Tp Hà Nội
 
 
 
Khoan cọc nhồi bằng máy khoan RT3-ST tại công trình cầu Phù Đổng 2, Tp Hà Nội
 
 
 
Khoan cọc nhồi bằng máy khoan Wirth tại công trình cầu Trần Thị Lý, Tp Đà Nẵng
 
 
 
Khoan cọc nhồi bằng máy khoan Casagrade tại công trình cầu Vĩnh Tuy, Tp Hà Nội.
 
 
 
Khoan cọc nhồi bằng máy khoan QJ250 tại công trình cầu đường sắt Phả Lại, tỉnh Hải Dương
 
 

Back to Top