E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Hệ xe đúc phục vụ thi công nhịp đúc hẫng

 

 

Xe đúc phục vụ thi công cầu Vĩnh Thịnh, Tp Hà Nội

 

 

Xe đúc phục vụ thi công cầu Cửu Long, Tp Cần Thơ

 

 

Xe đúc phục vụ thi công cầu Lai Hà, tỉnh Lai Châu

 

 

Xe đúc phục vụ thi công cầu Ngọc Tháp, tỉnh Phú Thọ

 

 

Xe đúc phục vụ thi công cầu Phú Long, tỉnh Bình Dương

 

 

Xe đúc phục vụ thi công cầu Rạch Chiếc, Tp Hồ Chí Minh

 

 

Xe đúc phục vụ thi công cầu Sài Gòn 2, Tp Hồ Chí Minh

 

Back to Top