E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Công ty thi công cơ giới 1 - mcc1

 

    Công ty Thi công cơ giới 1 là doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty là xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng.

    Được thành lập từ năm 2001, với mục tiêu phát triển bền vững, Công ty đã ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực; tập trung đầu tư và khai thác tối đa tiềm năng về thiết bị, vật tư thi công; ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác sản xuất, quản lý...Cho đến nay Công ty thi công cơ giới 1 đã trở thành một trong những Nhà thầu chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thi công công các trình cầu lớn tại Việt Nam.

    Với phương châm "An toàn, chất lượng, tiến độ, cạnh tranh", Công ty thi công cơ giới 1 đã là đối tác tin cậy của nhiều Chủ đầu tư, các bạn hàng trong và ngoài nước.

  Tập thể CBCNV Công ty Thi công cơ giới 1 xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ có hiệu quả và hợp tác tốt của các cấp, các ngành, các đơn vị, đối tác và các bạn hàng. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn nhận được hợp tác hơn nữa với các đối tác, bạn hàng trên nguyên tắc "đôi bên cùng có lợi". 

 

 

                                                                                                Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty        

                                                                                                               Giám đốc                        

                                                                                        Trương Việt Anh 

Back to Top