E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Công trình cầu Nguyệt Viên, Tp Thanh Hóa

A. Quy mô dự án
Cầu Nguyệt Viên bắc qua Sông Mã cách cầu Hoàng Long khoảng 3,5 km về phía hạ lưu thuộc Gói thầu số 7.2 - tiểu dự án 2, đoạn cải tuyến QL1A từ cầu Ba Gian – Nút giao tuyến tránh TP Thanh Hóa và đại lộ Lê Lợi, do Sở GTVT Thanh Hóa làm chủ đầu tư; Nhà thầu thi công Liên danh CIENCO1 - CIENCO4.
- Qui mô công trình: Vĩnh cửu
- Tải trọng xe: Xe HL-93 + Tải trọng người đi bộ 300Mpa.
- Cấp động đất: Cấp VI theo thang MSK;64

B. Bố trí chung dự án: Xem chi tiết
 
C. Tiến độ thi công tổng thể
- Thời gian khởi công thi công: 04/08/2013
- Thời gian hoàn thành bàn giao: 31/12/2014
D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top