E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu Trần Thị Lý, Tp Đà Nẵng

A. Quy mô dự án

+ Địa điểm: Dự án xây Cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý bắc qua sông Hàn thuộc địa phận quận Hải Châu, quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng.

+ Dự án: Dự án đầu tư XD mới cầu Trần Thị Lý - Tp Đà Nẵng.

+ Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư XD CTGTCC - Tp Đà Nẵng.

+ Kết cấu: Cầu dây văng trụ tháp xiên, nhịp dẫn dầm hộp đúc trên đà giáo nhịp (4x50)m và (45+4x50+28.8+27.2)m, nhịp chính là dần đúc hẫng nhịp 230m. Móng CKN đường kính D=1.5m.

+ Phần MCC1 thi công: Gói thầu số 1 - xây lắp cầu chính, cầu dẫn

B. Bố trí chung dự án  Xem chi tiết

 

 

C. Tiến độ thi công tổng thể

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top