E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu Rồng, Tp Đà Nẵng

 

A. Quy mô dự án

 +Địa điểm: Cầu Rồng bắc qua sông Hàn gần Trung tâm truyền hình Việt Nam - Tp Đà Nẵng.

 +Dự án: Xây dựng mới cầu Rồng qua sông Hàn

 +Kết cấu:Cầu vòm ống thép nhồi BT kết cấu nhịp (64+128+200+128+72+26+24+24)m, L=666m, móng CKN đường kính D=2.0m.

+ Phần MCC1 thi công: Toàn bộ nhánh trái.

 

 

B. Bố trí chung dự án Xem chi tiết

 

C. Tiến độ thi công tổng thể

 

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án:

 

            

 

            

 
 

 

 

 

 

Back to Top