E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu Rạch Chiếc, Tp Hồ Chí Minh

A. Quy mô dự án

 +Địa điểm: Cầu Rạch Chiếc thuộc địa phận Quận 2 và Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

 +Dự án: Xây dựng mới cầu Rach Chiếc trên xa lộ Hà Nội +Chủ đầu tư: Khu quản lý GT đô thị số 2 - TP Hồ Chí Minh

 +Kết cấu: Cầu BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng 4 nhịp (56+92+56)m, nhịp dẫn dầm bản đúc trên đà giáo cố định (2x37.9)m, B=9.8m. Móng CKN, đường kính D=1.5m và 2.0m.

+ Phần MCC1 thi công: Toàn bộ nhánh phải và 1/2 nhánh giữa.

 

 

B. Bố trí chung dự án Xem chi tiết

C. Tiến độ thi công tổng thể

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án

            
 
            

 

 

Back to Top