E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu Đông Trù, TP Hà Nội

A. Quy mô dự án

 Địa điểm: Cầu Đông Trù bắc qua sông Đuống thuộc địa phận TP Hà Nội . Chủ đầu tư: BQLDA hạ tầng Tả Ngạn - Kết cấu: Cầu vòm ống thép nhồi BT (80+120+80)m, rộng B=54.5m. Móng CKN đường kính D=2.0m, dài 40m.

B. Bố trí chung dự án Xem chi tiết


 -Phần MCC1 Thi công: Gói thầu số 13 - phần cầu chính.

- Tần suất thiết kế:

- Tĩnh không thông thuyền:

C. Tiến độ thi công tổng thể

- Thời gian khởi công thi công:

- Thời gian hoàn thành bàn giao:

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án

 

 

                       

 
 
 

Back to Top