E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu Bản Xá, tỉnh Điện Biên

A. Quy mô dự án

  - Qui mô công trình: Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCTDƯL. Cầu BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng 5 nhịp (72+3x120+72)m và 04 nhịp dầm dẫn Super T (39+2x40+39)m.. Móng CKN, khoan vào đá, đường kính D=2.0m, dài 37m.

  + Địa điểm:Cầu Bản Xá bắc qua sông Nậm Lay thuộc địa phận tỉnh Điện Biên

  + Dự án: Dự án ĐTXD tuyến đường Mường Lay - Nậm Nhùn tỉnh Điện Biên giai đoạn 1

  + Chủ đầu tư:BQLDA chuyên nghành GTVT - Sở GTVT Điện Biên

  + Phần MCC1 thi công: Gói thầu B2

B. Bố trí chung dự án Xem chi tiết

 

C. Tiến độ thi công tổng thể

  - Thời gian khởi công thi công:

  - Thời gian hoàn thành bàn giao:

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top