E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu Bến Tre, Tp Bến Tre

A. Quy mô dự án.

Chủ đầu tư :Ban QLDA chuyên nghành GTVT Bến Tre. Phần MCC1 thi công :Toàn bộ công trình. Kết cấu: Cầu vòm BTCT đổ tại chỗ nhịp (45+63+45)m, nhịp dẫn dầm bản đúc trên đà giáo cố định (3x30)x2m, B=13.28m. Móng CKN đường kính D=1.0m và 1.5m.

B. Bố trí chung dự án  Xem chi tiết

 

 

 C. Tiến độ thi công tổng thể

- Thời gian khởi công thi công:

- Thời gian hoàn thành bàn giao:

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Back to Top