E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Công trình cầu Sài Gòn 2, Tp Hồ Chí Minh

A. Quy mô dự án
Cầu Sài Gòn 2 có chiều dài tương tự cầu Sài Gòn hiện hữu là 987,32 m, rộng 23,5 m, gồm 4 làn ô tô, 2 làn xe hai bánh và lề bộ hành. Cầu Sài Gòn 2 nằm cách 3 m về phía hạ lưu cầu Sài Gòn hiện hữu. Tổng vốn đầu tư cho chiếc cầu này hơn 1.495 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành sau 21 tháng thi công. Cầu Sài Gòn 2 cũng sẽ được kết nối với hệ thống giao thông khu vực bằng đường nối vào đường Điện Biên Phủ và xa lộ Hà Nội.
- Qui mô công trình: Vĩnh cửu
- Tải trọng xe: Xe HL-93 + Tải trọng người đi bộ 300Mpa.
- Cấp động đất: Cấp VI theo thang MSK;64

B. Bố trí chung dự án: Xem chi tiết
 
C. Tiến độ thi công tổng thể
- Thời gian khởi công thi công: 14/4/2012
- Thời gian hoàn thành bàn giao: 14/01/2014
D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án:

 
 
 
 

 

 

 

Back to Top