E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu Xuân Ồ - Bắc Ninh

A. Quy mô dự án

- Qui mô công trình:

- Bề rộng mặt cầu:

- Phần mặt đường:

- Phần lan can:

- Phần mở rộng:

- Tổng bề rộng toàn bộ:

- Tần suất thiết kế:

- Tĩnh không:

B. Bố trí chung dự án  Xem chi tiết

 

 

C. Tiến độ thi công tổng thể

- Thời gian khởi công thi công:

- Thời gian hoàn thành bàn giao:

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án

 

 

 

 

 

Back to Top