E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu vượt Nút Giao Mai Dịch - Hà Nội

A. Quy mô dự án

Qui mô công trình: Cầu gồm 2 cầu liền kề nhau có tổng chiều dài L=248,3m (tính đến đuôi mố), với bề rộng mặt cầu bằng 2x12=24m. Bao gồm 13 nhịp dầm hộp BTCT có dự ứng lực đúc trên đà giáo căng kéo sau, chiều dài mỗi nhịp L= 18,7m . Mố : Có 2 mố chữ U bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Móng mố gồm 12 cọc khoan nhồi đường kính D1000, chiều dài cọc dự kiến L=30m. Trụ : Có 2x12 trụ bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Móng trụ gồm 4 cọc khoan nhồi đường kính D1000, chiều dài cọc dự kiến thay đổi từ 30m đến 38m.

B. Bố trí chung dự án

C. Tiến độ thi công tổng thể

- Thời gian khởi công thi công, hoàn thành bàn giao:

- Để tạo điều kiện về hạ tầng cơ sở phục vụ tốt cho SEAGAMES 2003, Nút Mai Dịch và đoạn tuyến từ điểm đầu dự án tới nút giao với đường Láng

- Hoà Lạc phải hoàn thành trước thời điểm khai mạc SEAGAMES 2003.

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án

      
        

 

 

Back to Top