E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu Vĩnh Tuy - Hà Nội

A. Quy mô dự án

Cầu Vĩnh Tuy bắc qua sông Hồng thuộc tuyến vành đai 2, trên địa bàn 2 quận Hai Bà Trưng và Long Biên TP. Hà Nội. Điểm đầu cách ngã 3 Minh Khai (thuộc phường Minh Khai) khoảng 275m và điểm cuối vượt qua quốc lộ 5 tai Km 3+360 (lý trình quốc lộ 5) khoảng 400m về phía khu đô thị Sài Đồng. Chiều dài toàn bộ tuyến dự án khoảng 8.493m trong đó phần tuyến chính là 5.830m với 2 cầu là cầu Vĩnh Tuy vượt sông Hồng dài 3.778m và cầu vượt quốc lộ 5 dài 364m cùng với các cầu nhánh và tuyến đường hai đầu cầu dài ≈1.690m. Ngoài ra còn xây dựng các tuyến nối có liên quan như tuyến Thạch Bàn – Long Biên ≈1.037m, tuyến đê hữu Hồng ≈487m, tuyến quốc lộ 5 US779m.
     * Tiêu chuẩn thiết kế cầu: Tiêu chuẩn thiết kế cầu  22TCN 272-01. Tiêu chuẩn AASHTO 98. Tiêu chuẩn TK nền  móng  2-02-03-85. Qui chuẩn xây dựng VN 2000. Tiêu chuẩn CEB - FIP 90.

 

 
* Tiêu chuẩn thiết kế tuyến đường và 2 đầu cầu:

     - Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô 22TCN 273-01

     - Đường ôtô cao tốc yêu cầu Thiết kế TCVN 5729-1997

     - Đường ôtô

B. Bố trí chung dự án: Xem chi tiết

- Yêu cầu thiết kế TCVN 4054-98

- Qui phạm thiết kế đường phố, đường quảng trường đô thị 20TCN 104-83

- Qui trình thiết kế áo đường: 22TCN 211-93

- Qui trình thiết kế áo đường mềm: 22TCN 274-01

- Qui trình thiết kế áo đường cứng: 22TCN 223-95

- Kích thước tuynen kỹ thuật lấy theo 11TCN 19-84 (Bộ năng lượng)

- Tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới thoát nước 22 TCN 51-84

- Qui phạm thiết kế tường chắn QP 23-65

- Điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN –273-01

- Hướng dẫn thiết kế thoát nước AASHTO 1986 và 1992 (Highway Drainaghe Guidelines 1986 –1992)

- Điều lệ báo đường bộ 22TCN 273-97

* Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng:

        -      TCVN 3986-1985

        -      TCVN 4086-1985

        -      TCVN 185-1986

        -      TCVN 11TCN, 18, 19, 20, 21-84

        -      TCVN 5828-1994

        -      Tiêu chuẩn chiếu sáng quốc tế CIE 115 – 1995

        -      TCN 22 TCN 269-2000

* Qui trình xây dựng

- Cầu Vĩnh cửu bằng BTCT và BTCTDƯL

- Tuyến hai đầu cầu: Theo tiêu chuẩn đường phố chính cấp I, tốc độ thiết kế (60km/h)

- Tải trọng thiết kế: hoạt tải HL 93

- Khổ thông thuyền: B = 80m, H = 10m

- Tĩnh không dưới cầu:

+ Phạm vi vượt đường trên đê tả Hồng & hữu Hồng: H = 4.5m

+ Phạm vi vượt đường tại ngã 3 Minh khai: H = 4.75m

+ Đảm bảo tĩnh không vượt đường sắt: H = 6m, Quốc lộ 5 H=4.75m

- Động đất: Cấp 8 theo khu vực

- Tần suất thiết kế:

+ Cầu Vĩnh Tuy vượt sông: H1% = 14.14m, H thông thuyền 5% = 1 2.64m

+ Cầu vượt quốc lộ 5: theo cốt cao độ qui hoạch là +6.0

C. Tiến độ thi công tổng thể

- Thời gian khởi công thi công: 

- Thời gian hoàn thành bàn giao:

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án:

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top