E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu Rạch Tra, Tp Hồ Chí Minh

A. Quy mô dự án

+ Chủ đầu tư :Khu quản lý GT đô thị số 3 - TP Hồ Chí Minh

+ Phần MCC1 thi công :Toàn bộ nhánh phải

+ Kết cấu: Cầu BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng 3 nhịp (60+90+60)m, nhịp dẫn dầm Super T (2x39.1)m và (4x39.1)m, B=14m.. Móng CKN đường kính D=1.5m dài 64m

B. Bố trí chung dự án: Xem chi tiết

 

 

C. Tiến độ thi công tổng thể:

- Thời gian khởi công thi công:

- Thời gian hoàn thành bàn giao:

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án:

 

 

 

 

 

 

Back to Top