E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu Ngọc Tháp, tỉnh Phú Thọ

A. Quy mô dự án

 Địa điểm: Cầu Ngọc Tháp bắc qua sông Hồng thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ nằm trên tuyến Quốc lộ 2 và Quốc lộ 32. Chủ đầu tư: BQLDA đường Hồ Chí Minh -Kết cấu: Cầu BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng 5 nhịp (65+3x102+65)m, nhịp dẫn dầm Super T (39+3x40) + (2x40+2x32) + (2x32+2x40) m và (39+2x40+39)m. Móng CKN, khoan  vào đá, đường kính D=2.0m, dài 37m.

B. Bố trí chung dự án Xem chi tiết

 


 -Phần MCC1 Thi công: Gói thầu NT-12

- Tần suất thiết kế:

- Tĩnh không thông thuyền:

C. Tiến độ thi công tổng thể

- Thời gian khởi công thi công:

- Thời gian hoàn thành bàn giao:

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án

 


 

                      

 

 
 

 

Back to Top