E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu Mường La - Sơn La

A. Quy mô dự án

Qui mô công trình: Kết cấu gồm 4 nhịp dầm liên tục đúc hẫng và 2 nhịp dầm hộp đúc trên đà giáo, ba trụ ngàm (trụ P1, P2 và P3) bố trí theo sơ đồ: 73+120+120+73+35+35m = 456m, với tổng chiều dài cầu tính đến đuôi mố là 468,40m. Mặt cắt ngang dầm đúc hẫng dạng hộp thành xiên, chiều cao dầm thay đổi từ 2,7 đến 6,5m, dầm đúc trên đà giáo chiều cao 2.2m.

B. Bố trí chung dự án: Xem chi tiết

 

 

C. Tiến độ thi công tổng thể

- Thời gian khởi công thi công:

- Thời gian hoàn thành bàn giao:

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án

 

 

 

 

 

 

Back to Top