E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu Lai Hà, tỉnh Lai Châu

A. Quy mô dự án

Qui mô công trình: Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCTDƯL. Cầu BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng nhịp (75+130+75)m,     L=280m. Móng CKN, khoan vào đá, đường kính D=2.0m, dài 40m.

+ Địa điểm:Cầu Lai Hà bắc qua sông Nậm Na thuộc địa phận tỉnh Lai Châu

+ Dự án: Dự án cầu Lai Hà và đường giao thông vào địa điểm XD thủy điện Sơn La

+ Chủ đầu tư:BQLDA thủy điện Sơn La

+ Phần MCC1 thi công: Toàn bộ công trình

B. Bố trí chung dự án Xem chi tiết

 

 

 

C. Tiến độ thi công tổng thể: 

- Thời gian khởi công thi công:

- Thời gian hoàn thành bàn giao:

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án:

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top