E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu Cần Thơ, Tp Cần Thơ

 

A. Quy mô dự án

Cầu Cần Thơ là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất khu vực Đông Nam Á (chiều dài nhịp chính là 550m), được xây dựng bằng nguồn viện trợ phát triển chính thức ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) làm đại diện chủ đầu tư. Tổng chiều dài toàn tuyến là 15,85km (bao gồm: phần đường dẫn vào cầu phía Vĩnh Long dài 5,41km; phần cầu chính và nhịp dẫn dài 2,75km; phần đường dẫn vào cầu phía Cần Thơ dài 7,69km). Quy mô mặt cắt ngang cầu có chiều rộng 23,1m (bao gồm: bốn làn xe, mỗi làn rộng 3,5m và hai lề bộ hành, mỗi lề rộng 2,75m). Độ tĩnh không thông thuyền cao là 39m (với chiều rộng tĩnh không thông thuyền ngang tương ứng là 200m) đảm bảo cho tàu có trọng tải 10.000 DWT lưu thông qua lại. Phần Công ty Thi công cơ giới 1 thi công gồm phần cầu dẫn là Cầu dầm hộp BTCT DƯL liên tục đúc hẫng L=340m, B=24m và phần cầu chính có nhịp chính dài 550m, cầu dây văng hỗn hợp L=1.010m.

 

B. Bố trí chung dự án: Xem chi tiết

 

C. Tiến độ thi công tổng thể
- Thời gian khởi công thi công:
- Thời gian hoàn thành bàn giao:
 

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top