E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu Bến Nhất, tỉnh Kiên Giang

A. Quy mô dự án

+ Chủ đầu tư : Dự án XD cầu Bến Nhất - QL61 - Kiên Giang

+ Phần MCC1 thi công : Toàn bộ công trình

+ Kết cấu: Cầu BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng 3 nhịp (42+63+42)m, nhịp dẫn dầm I (3x33) x2 m, B=12m. Móng CKN đường kính D=1.2m.

B. Bố trí chung dự án: Xem chi tiết

C. Tiến độ thi công tổng thể

- Thời gian khởi công thi công:

- Thời gian hoàn thành bàn giao:

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án

 

 

 

 

 

 

Back to Top