E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Nút giao Vĩnh Tuy, Tp Hà Nội

A. Quy mô dự án

     - Qui mô công trình: Nút giao Vĩnh Tuy thuộc Dự án cầu Vĩnh Tuy trên tuyến vành đai 2, Tp. Hà Nội. Cầu có chiều dài 364m, kết cấu BTCT DƯL bản rỗng đúc trên đà giáo, chiều rộng cầu B = 2x13,2m. Móng CKN D = 1,0m.

     - Tần suất thiết kế:

     - Tĩnh không thông thuyền:

 

 

B. Bố trí chung dự án: Xem chi tiết

C. Tiến độ thi công tổng thể

     - Thời gian khởi công thi công:

     - Thời gian hoàn thành bàn giao:

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back to Top