E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu đường sắt Phả Lại, tỉnh Hải Dương

A. Quy mô dự án

Dự án cầu đường sắt Phả Lại nằm tại vị trí km 41+110,94 thuộc gói thầu số 9 Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân. Cầu có kết cấu gồm 9 nhịp dàn thép (3x80+80+100+80+ 3x80)m, L=740m. Móng CKN D=2,0m.

B. Bố trí chung dự án: Xem chi tiết

 

C. Tiến độ thi công tổng thể: 

- Thời gian khởi công thi công:

- Thời gian hoàn thành bàn giao:

D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án:

 

 

 

 

 

 

Back to Top