E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu Mỹ Thanh - tuyến Nam Sông Hậu

A. Quy mô dự án

  Cầu Mỹ Thanh bắc qua sông Mỹ Thanh thuộc địa bàn xã Lịch Hội Thượng, Huyện Long Phú và xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng. - Qui mô công trình: Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng BTCTDƯL. Vận tốc thiết kế: 80km/h.

Tải trọng thiết kế:  Tải Hl - 93 ''theo tiêu chuẩn thiết  kế cầu 22TCN 272-01''

B. Bố trí chung dự án: Xem chi tiết.

 

 

* Tải trọng va tàu: Theo tiêu chuẩn phân cấp kỹ thuật đường thủy thì sông Mỹ Thanh thuộc sông cấp III, lực va tàu tương ứng với sông cấp III tải trọng va tàu tính toán cho từng trụ cầu dưới nước như sau:
   + Luồng giữa nhịp T5-T6: tàu tự hành 300DWT; sà lan kéo 400DWT tương ứng với tải trọng va tàu sông cấp III.

   + Luồng giữa nhịp T4-T5; T6-T7: Tàu tự hành 200DWT, sà lan kéo 400DWT tương ứng với tải trọng va tàu sông cấp IV.

  + Luồng giữa nhịp T3-T4; T7-T8: tàu tự hành 100DWT tương ứng với tải trọng va tàu sông cấp V.

  + Cấp đia chấn: Động đất cấp 6

  - Khổ thông thuyền (theo công văn 160/CVHC ngày 29/04/2004 của sở GTVT tỉnh Sóc Trăng và 258/CCĐS- KT ngày 29/04/2004 của chi cục đường sông Phía Nam về tĩnh không thông thuyền cầu Mỹ Thanh).

  * Cao: 7.0m, tính từ mực nước tần suất  5%

  * Rộng: 50.0m

  - Tần suất lũ thiết kế P= 1%

  - Độ dốc dọc lớn nhất: 4%

  - Khổ cầu:

   + Đường xe chạy (2làn xe):   2x3.5m = 7.0m

   + Đường xe thô sơ 2 bên:      2x2.0m = 4.0m

   + Dải lan can 2 bên:              2x0.5m = 1.0m

   + Tổng chiều rộng:                                 12.

 

C. Tiến độ thi công tổng thể

   - Thời gian khởi công thi công:

   - Thời gian hoàn thành bàn giao:

  D. Các hình ảnh sản xuất kinh doanh tại dự án:

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top