E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com

Cầu đường Bình Triệu muốn rút toàn bộ vốn

Công ty dự định bán toàn bộ hơn 1,7 triệu cổ phiếu LGC, tương ứng tỷ lệ 21,48% vốn điều lệ.

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM thông báo giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường Bình Triệu và Công ty cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia (LGC). Từ ngày 20/9 đến 19/10, Công ty cầu đường Bình Triệu đăng ký bán hơn 1,7 triệu cổ phiếu LGC, ứng với 21,48% vốn điều lệ.

Trước đó, công ty này từng nắm trên 1,8 triệu cổ phiếu LGC, chiếm tỷ lệ gần 23% vốn điều lệ doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngày 17/9, hơn 92.000 cổ phiếu LGC đã được Công ty cầu đường Bình Triệu bán thành công, giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 1,7 triệu như hiện tại.

Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương pháp khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Mục đích thực hiện, theo Công ty cầu đường Bình Triệu, là để tái cơ cấu danh mục đầu tư.

 

Theo Vnexpress.net

Back to Top